PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Granty


 

Granty realizowane w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii:

 

1. Tytuł projektu: NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci

Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzisław Duch

Pozyskane środki: 3 300 000,00 zł


2. Tytuł projektu: Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji

Kierownik grantu: prof. dr hab. Chandra Pareek

Pozyskane środki: 446 775,00 zł


3. Tytuł projektu: Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych

Kierownik grantu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Pozyskane środki: 2 945 136,00 zł


4. Tytuł projektu: Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za lekooporność

Kierownik grantu: dr Joanna Szczepanek

Pozyskane środki: 485 160,00 zł


5. Tytuł projektu: Zaawansowane techniki oceny uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w oparciu obadania neurobrazowe, immunologiczne i neuropsychiatryczne

Kierownik grantu: dr n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz

Pozyskane środki: 498 822,00 zł


6. Tytuł projektu: Use it or loose it? Wirtualna rzeczywistość jako metoda diagnozowania pamięci przestrzennej u osób starszych (65+)

Kierownik grantu: dr Joanna Dreszer-Drogorób

Pozyskane środki: 48 673,50 zł


7. Tytuł projektu: Gry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii

Kierownik grantu: dr hab. Jacek Matulewski

Pozyskane środki: 49 204,00 zł


8. Tytuł projektu: Badanie mózgowych korelatów w przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Kierownik grantu: mgr Patrycja Naumczyk

Pozyskane środki: 146 658,00 zł


9. Tytuł projektu: W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna

Kierownik grantu: dr Monika Lewandowska

Pozyskane środki: 557 890,00 zł


10. Tytuł projektu: BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne.

Kierownik grantu: mgr Ewa Ratajczak

Pozyskane środki: 99 860,00 zł


11. Tytuł projektu: Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych.

Kierownik grantu: mgr Karolina Finc

Pozyskane środki: 149 642,00 zł


12. Tytuł projektu: Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe.

Kierownik grantu: dr Patryk Wawrzyński

Pozyskane środki: 522818