PL EN
Jesteś niezalogowany (zaloguj)
';

Aktualności


BioForum 2018 23-24 maja 2018, Łódź
2018-04-17

W maju bieżącego roku odbędzie się kolejna, XVIII edycja, BioForum. Ponad 1000 naukowców, przedsiębiorców i pasjonatów branży Life Science z całej Europy spotka się w Łodzi, aby znaleźć podłoże do współpracy. „Switch your business model: co-create” to hasło, któremu towarzyszyć będą zarówno wykłady, jak i spotkania B2B. To wyjątkowe wydarzenie już po raz drugi zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. BioForum, nie jest zwykłą konferencja. Jest to przede wszystkim miejsce spotkań liderów branży Life Science, a w szczególności Healthcare. Umówione wcześniej spotkania B2B pozwalają na zapoznanie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami, targi wystawiennicze na zaprezentowanie swoich usług i urządzeń, z kolei część wykładowo-seminaryjna poświęcona jest aktualnym trendom w branży, umożliwia wzięcie udziału w debatach, warsztatach czy wysłuchania inspirujących wykładów.

 

Organizatorem BioForum jest firma Bio-Tech Consulting, która specjalizuje się w wycenie i ocenie ekonomicznej projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. Firma współpracuje z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi prowadzącymi projekty B+R, głównie pomagając im w rozwoju nowych przedsiębiorstw. Organizuje również szkolenia, konferencje i międzynarodowe imprezy dla liderów przedsiębiorczości.

 

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Kempińska mail: a.kempinska@biotechconsulting.pl tel: (+48) 730 200 588O innowacyjności z Ministrem
2018-03-27

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński spotkał się 27 marca w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK z osobami zajmującymi się wdrożeniami i komercjalizacją nauki.

W spotkaniu wzięli udział m.in.przedstawiciele uniwersyteckich spółek spin-off i wydziałów, na których prowadzone są prace wdrożeniowe, a także samorządowych instytucji zajmujących się współpracą z biznesem i innowacyjną gospodarką. Uczestniczyli w nim także rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, poseł Iwona Michałek i wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski

Minister Dardziński przedstawił bilans prac legislacyjnych na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki i wdrażania rozwiązań naukowych, a także wyniki konsultacji prowadzonych przez ministerstwo. Jak podkreślił, najważniejszym instrumentem będą daleko idące ulgi podatkowe dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz stworzenie systemu wzajemnych korzyści dla biznesu i nauki. Zdaniem wiceministra, najistotniejszym zadaniem jest przełamanie wciąż istniejących schematów i barier psychologicznych. – Do sprawnie działającego systemu potrzeba przede wszystkim ludzi. Naukowców, którzy rozumieją przedsiębiorców, przedsiębiorców, którzy rozumieją naukowców i inwestorów, którzy rozumieją obie strony – mówił.

Minister Dardziński zapowiedział, że efekty komercjalizacji badań, zwłaszcza w postaci spółek spin-off, będą jednym z kryteriów oceny parametrycznej uczelni.

Podczas spotkania rektor Andrzej Tretyn zapewnił, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest przygotowany do wyzwań związanych z budową innowacyjnej gospodarki i podkreślił, że już dziś uczelnia należy do liderów w Polsce pod względem liczby powstających spółek spin-off. – Nie jesteśmy już tradycyjnym uniwersytetem humanistycznym, lecz coraz bardziej szerokoprofilową uczelnią, stawiającą na nowoczesne technologie – zapewniał rektor.Zapraszamy na Seminarium regionalne
2018-03-23

Szanowni Państwo,


W ramach działań zmierzających do komercjalizacji badań prowadzonych w ramach "Inkubatora Innowacyjności+" zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowanym przez Urząd Patentowy pn. "Patent na sukces".

Udział w tego typu szkoleniu jest konieczny, aby móc w przyszłości zarządzać prawami własności intelektualnej i być partnerem dla potencjalnych inwestorów.

Szkolenie pozwali uzyskać rzetelną wiedzę o różnych możliwościach ochrony dóbr niematerialnych oraz kompleksową informację o pozyskiwaniu informacji z baz urzędu patentowego. Eksperci Urządu udzielą Państwu odpowiedzi i wyjaśnią wątpliwości dotyczące funkcjonowania różnych typów ochrony (w tym ochrony międzynarodowej)

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia od godz. 9.00 do 15.00 w budynku Coll. Maximum (Pl. Rapackiego 1 w Toruniu)

Z każdego zespołu badawczego realizującego badania przedwdrożeniowe powinna uczestniczyć przynajmniej jedna osoba, abyśmy mogli wykazać Państwa zainteresowanie ochroną prowadzonych badań. Dla osób zatrudnionych w projekcie "InIn+" obecność obowiązkowa.
Zapraszamy wszystkich chętnych: zarówno naukowców, studentów oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorców

W związku z rejestracją (liczba miejsc ograniczona) proszę o podanie następujących danych osób uczestniczących w szkoleniu (proszę przesłać maila: tomkom@umk.pl):

Imię*:

Nazwisko*:

Stanowisko/ dział*:

Pełna nazwa firmy*:

Kod pocztowy*:

Miasto*:

Adres*:

Telefon kontaktowy*:

E-mail*:

Potwierdzam uczestnictwo w poniższym seminarium*:Toruń, 10 kwietnia 2018 r.

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w seminarium regionalnym. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator seminariów regionalnych – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl. Inspektorem danych jest Marek Borkowski, tel. 22 579 00 25, e-mail: marekborkowski@uprp.pl. Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora danych w celu rekrutacji na seminaria regionalne, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Tomasz Kompanowski
tel: 723 435 688Rubens pod lupą naukowców
2018-03-16

Prof. Piotr Targowski z Instytutu Fizyki UMK i dr Magdalena Iwanicka z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK prowadzą badania monumentalnych malowideł Petera Paula Rubensa na sklepieniu Whitehall Banqueting House w Londynie. 

Toruńscy naukowcy przebywają w Londynie od 12 do 16 marca 2018 r. na zaproszenie Historic Royal Palaces. Za pomocą techniki tomografii optycznej OCT analizują strukturę i stan zachowania wielokrotnie restaurowanych obrazów.

Jest to fragment multidyscyplinarnej kampanii, prowadzonej w ramach oferty MOLAB (mobilnego laboratorium) międzynarodowego projektu badawczego IPERION CH (realizowanego w programie Horyzont 2020). Koordynatorem badań ze strony Historic Royal Palaces jest dr Constantina Vlachou-Mogire.

Warto nadmienić, że metoda badania obiektów zabytkowych metodą OCT została opracowana na UMK dzięki ścisłej współpracy pomiędzy fizykami z grupy prof. Targowskiego i konserwatorami zabytków z zespołu prof. Bogumiły Rouby.

Prof. Piotr Targowski jest kierownikiem Laboratorium Analiz Nieniszczących w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Wykład dr hab. Adama Chuderskiego
2017-11-20

Mamy przyjemność zaprosić na wykład dr hab. Adama Chuderskiego (Laboratorium Procesów Neuropoznawczych, Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), który odbędzie się 27.11. 2017r. o godz. 11:00 w sali A 3.16 (LNK ICNT UMK):

Adam Chuderski, Adam Gągol, Michał Świętek

Neurofizjologiczne korelaty inteligencji w czasie i przestrzeni

Poziom inteligencji, jednej z najważniejszych zmiennych psychologicznych opisującej różnice indywidualne w sprawności rozumowania, rozwiązywania problemów i uczenia się, jest silnym predyktorem sukcesów akademickich i zawodowych, dochodu, a nawet długości życia. Poszukiwanie neurobiologicznych korelatów inteligencji wskazało na rolę takich własności strukturalnych mózgu jak jego ogólny rozmiar, rozmiar określonych jego struktur (przedczołowych, ciemieniowych) czy grubość i spójność traktów neuronalnych, jednakże te własności wyjaśniają jedynie umiarkowaną ilość wariancji inteligencji. Z kolei jej związki z miarami neurofizjologicznymi takimi jak szybkość przetwarzania czy efektywność metaboliczna są niejednoznaczne: mózgi osób inteligentnych reagują zwykle szybciej, ale czasami wolniej, a także aktywują się zwykle słabiej, lecz czasami silniej. Z drugiej strony, inteligencja jest praktycznie tożsama (minimum 75% wspólnej wariancji) elementarnymi procesami poznawczymi uwagi oraz pamięci roboczej. Sądzimy, że właściwym neurofizjologicznym podłożem inteligencji są mechanizmy neuronalne uwagi i pamięci roboczej precyzyjnie zlokalizowane w czasie i przestrzeni. W domenie czasu odnaleźliśmy wzorce synchronizacji i desynchronizacji wolnych i szybkich oscylacji w sygnale EEG, które wyjaśniły 35% wariancji w inteligencji. Podobną moc predykcyjną dało modelowanie transferu informacji pomiędzy czołowymi i ciemieniowymi strukturami mózgu (konektomu) na podstawie sygnału MEG. Przedstawimy także rozwijaną przez nas obecnie metodę modelowania konektomów chwilowych (opartą na tzw. phase-slope index), która pozwala jednocześnie uwzględnić domenę czasową i przestrzenną komunikacji w mózgu. Dzięki badaniom neuronalnego podłoża inteligencji możliwe stają się neuronalnie wiarygodne modele procesów rozumowania i rozwiązywania problemów, wyjaśniające przyczyny przewagi osób inteligentnych w szerokiej gamie sytuacji i problemów. 

Więcej informacji o naszych gościach:

http://www.kognitywistyka.uj.edu.pl/chuderski

wraz z zespołem:
 Kobiety zmieniają świat
2017-11-14

Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK jako jedyna uczona z Polski znalazła się na prestiżowej liście wydawnictwa Elsevier Women in Physics 2017 - kobiet, których szczególne osiągnięcia z fizyki zmieniają świat.

Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK kieruje Laboratorium Datowania Luminescencyjnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

W zestawieniu uwzględniono 45 badaczek z całego świata, a ich publikacje, uznane za szczególnie znaczące, znalazły się w specjalnym elektronicznym wydaniu Virtual Special Issue on Women in Physics 2017.

Podstawą wyróżnienia dla dr hab. Alicji Chruścińskiej, prof. UMK stała się jej praca On some fundamental features of optically stimulated luminescence measurements. Publikacja dotyczy zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji występującego powszechnie w ciałach krystalicznych nie będących metalami. Wykazuje ona, że efekty termiczne obserwowane wcześniej w eksperymentach i wyjaśniane za pomocą złożonych modeli zjawiska, są wynikiem udziału w procesie stymulacji drgań sieci krystalicznej i można je obserwować także dla podstawowego modelu optycznie stymulowanej luminescencji. Konsekwencją wprowadzenia do opisu zjawiska udziału drgań sieci krystalicznej było opracowanie nowych metod pomiaru, z których jedną w pracy przedstawiono szczegółowo. Optycznie stymulowana luminescencja jest szeroko wykorzystywana w dozymetrii do pomiaru dawki pochłoniętej przez osoby narażone na promieniowanie jądrowe w pracy lub w środowisku naturalnym, do obrazowania w diagnostyce medycznej (płytki PSP) oraz do określania wieku obiektów archeologicznych i geologicznych (datowanie OSL).

Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK - ukończyła fizykę na UMK w 1987 r. Stopień doktora uzyskała w 1994 r., a doktora habilitowanego w 2011 r. Od 2015 r. kierowała Zakładem Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla, a obecnie kieruje Zakładem Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki UMK. Była kierownikiem projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2014 oraz koordynatorem na UMK realizowanego w konsorcjum projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I Konkurs Programu Badań Stosowanych) w latach 2012-2016. Obecnie ze strony UMK koordynuje prace w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (OPUS 11) przyznanego konsorcjum UMK i Politechniki Śląskiej. Od 2015 r. kieruje pracami badawczymi w ramach spółki spin-off UMK LumiDatis, która w 2017 r. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Poddziałanie 1.3.1 - Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich). Współpracuje z naukowcami z wielu ośrodków zagranicznych. Jest członkiem Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Radiation Measurements. Na dorobek naukowy dr hab. A. Chruścińskiej składa się 57 publikacji, z których 48 zamieszczono w czasopismach z listy filadelfijskiej, dwa patenty oraz dwa zgłoszenia patentowe. Jeden z wynalazków został nagrodzony srebrnym medalem na wystawie The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli. Prace prezentują wyniki badań eksperymentalnych oraz modelowania procesów termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji, dotyczą także zastosowania tych zjawisk w datowaniu luminescencyjnym osadów geologicznych i obiektów archeologicznych oraz w dozymetrii awaryjnej.

 

 

Serdecznie gratulujemy

Zespół ICNTBezpłatne e-czasopismo
2017-11-07

Bezpłatne e-czasopismo dla pracowników naukowych i dydaktycznych

 

O NIEZBĘDNIKU - od autorów

Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL od początku swojego istnienia współpracują ze wszystkimi ośrodkami naukowymi. Chcemy stale wspierać środowisko akademickie, być z Państwem w kontakcie, informować o zmianach, które dotykają polską naukę. Dobrze rozumiemy wagę naszego zobowiązania i cenimy tradycję, dlatego konsekwentnie doskonalimy się, obserwując jednocześnie zmiany zachodzące w świecie nauki. Chcąc uczestniczyć w Państwa życiu zawodowym prezentujemy bezpłatne e-czasopismo źródło wiedzy dla wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych.

 

http://niezbednikakademicki.pwn.pl/Wykład Rektorski w ICNT
2017-10-25

Wykład Rektorski

Kolejnym gościem cyklu Wykładów Rektorskich na UMK był japoński naukowiec prof. Ken-ichi Yoshida z Kobe University. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 23 października w ICNT UMK.

Prelekcja profesora mikrobiologii stosowanej pt. „Bio-production in Kobe and a new generation of genome editing” rozpoczęła się o godz. 12:00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK (przy ul. Wileńskiej 4) w sali B 1.9.

Wykłady Rektorskie (The Rectors Lecture Series) to inicjatywa władz UMK, w ramach której zapraszani są wybitni naukowcy z Polski i z zagranicy. Pierwszy wykład odbył się 12 maja 2014 r. i wygłosił go wybitny amerykański neurobiolog prof. Michael Arbib. Kolejnymi gośćmi cyklu byli prof. Eiichi Negischi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (12 września 2014), prof. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (27 marca 2015), prof. Maciej M. Mrugała, współtwórca i szef interdyscyplinarnego Zakładu Neuroonkologii w University of Washington Medical School w Seattle (11 czerwca 2015), Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego (27 października 2015) oraz dr Stanislaw Flasinski, biolog molekularny z USA (11 października 2016).Miliony na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
2017-10-19

Przedsiębiorstwa akademickie i odpryskowe z całego województwa gościły w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w dniu 18 października 2017 r. podczas uroczystego wręczania umów na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystości wzięli udział marszałek województwa Piotr Całbecki, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Tretyn oraz gospodarze obiektu: dyrektor ICNT prof. UMK Jerzy Łukaszewicz wraz z prof. Bogusławem Buszewskim w podwójnej roli: kierownika Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep oraz doradcy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałek województwa podpisał umowy z 16 przedsiębiorstwami na łączne wsparcie wynoszące prawie 13 milionów złotych, w tym dofinansowano aż 4 projekty spółek założonych przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pierwsza z nich to firma AxiPlant Sp. z o.o., która otrzymała dofinansowanie w wysokości 99 989,99 zł na projekt pn. „Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy AxiPlant”. Umowę na „Prace badawczo-rozwojowe nad nowoczesnymi formami diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie nabywania kompetencji matematycznych” w kwocie 733 143,42 zł podpisała uniwersytecka spółka Neurodio. Rekordową kwotą dofinansowania może cieszyć się Nano-implant Sp. z o.o., która przeprowadzi „Badania nad powłokami nanokompozytowymi oraz ich zastosowaniem w konstrukcji prototypu spersonalizowanego implantu medycznego nowej generacji wytwarzanego w technologii 3D” dzięki wsparciu na kwotę 2 373 200,00 zł. Ostatnią naszą wyróżnioną spółką jest LumiDatis Sp. z o.o., która otrzymała „Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy” w wysokości 766 127,00 zł.

Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem laboratoriów Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym spółkom i życzymy samych sukcesów podczas realizacji projektów.

 

Zespół ICNT

 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii od 01 stycznia 2017 r. JEDNOSTKĄ PODSTAWOWĄ UMK w Toruniu
2017-01-03

Z zadowoleniem informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii od dania 1 stycznia 2017 roku przekształca się w podstawową jednostkę UMK w Toruniu niebędącą wydziałem.

W dniu 30 grudnia 2016 r. JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wręczył dr. hab. Jerzemu Łukaszewiczowi, prof. UMK powołanie do pełnienia funkcji dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. Dyrektor Centrum został wyłoniony w drodze konkursu.

 

Z życzeniami owocnej współpracy,

 

Zespół ICNTMiliony na badania mózgu w ICNT
2016-07-21

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał 4,8 miliona złotych w konkursie Narodowego Centrum Nauki. Projektem "W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu" pokieruje prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Cichocki.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze. Spośród 38 złożonych wniosków tylko 5 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Łącznie w konkursie przyznano 22,5 miliona złotych.

Naukowcy będą dążyć do lepszego zrozumienia sygnału EEG i sposobu, w jaki reprezentuje on aktywność konkretnych części mózgu. Uzyskane w projekcie nowe narzędzia analityczne mogą pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie elektroencefalografii. W proponowanym projekcie badawczym naukowcy planują przeprowadzenie serii doświadczeń, w czasie których ochotnicy zostaną poproszeni o wykonanie komputerowych testów wymagających od nich wzmożonej aktywności kognitywnej (np. uwagi).  Badania zrealizowane będą przy pomocy rezonansu magnetycznego do badań mózgu fMRI z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

Realizowany na UMK projekt zrealizują naukowcy z trzech instytucji – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WFAiIS pod kierownictwem prof. Andrzeja Cichockiego oraz ICNT pod kierownictwem prof. Włodzisława Ducha), Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie (pod kierownictwem dr hab. Ewy Kublik) oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach (kierownik dr Tomasz Wolak).

 

Rozstrzygnięcie konkursu Symfonia 4

Pełny opis projektuNagrody Marszałka 2016
2016-06-23

W dniu 22 czerwca 2016 podczas uroczystej gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu poznaliśmy laureatów szesnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane są za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

LAUREACI I WYRÓŻNIENI

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów jest 38 zasłużonych osób, zespołów i instytucji. Wręczono także 29 wyróżnień oraz wyróżnienie specjalne, za budowę sali na Jordankach, które przyznano Gminie Miasta Toruń.

 

KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY

Wyróżnienie otrzymali:

Prof. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof. Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, dr inż. Dariusz Mikołajewski (UKW), Michał Meina, dr Tomasz Piotrowski

z Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za stworzenie systemu do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci.Zbadaj słuch dziecka w ICNT
2016-05-04

Psycholodzy z  Laboratorium Neurokognitywnego (Joanna Dreszer, Bibianna Bałaj, Monika Lewandowska) wraz z asystentami (Natalia Pawlaczyk, Agnieszka Ignaczewska) i stażystami (Magdalena Szmytke, Joanna Dołżycka) prowadzą w ICNT badania procesów rozwoju słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt (6-12 miesiąc życia) i dzieci (6-letnich) w ramach realizacji grantu  NeuroPerKog: Rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci. Grant finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 6 do 12 miesięcy do wzięcia udziału w badaniach dotyczących rozwoju funkcji poznawczych - słuchu, pamięci oraz rozumienia mowy. W ramach udziału w projekcie zapraszamy dziecko na badanie słuchu wykonywane przez laryngologa. Więcej szczegółów na stronie http://babylab.icnt.umk.pl/Weź udział w badaniu EEG
2016-05-04

"Psycholodzy z Laboratorium Neurokognitywnego (Joanna Dreszer, Bibianna Bałaj, Monika Lewandowska) wraz z asystentami (Natalia Pawlaczyk, Agnieszka Ignaczewska) i stażystami (Magdalena Szmytke, Joanna Dołżycka) prowadzą w ICNT badania procesów rozwoju słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt (6-12 miesiąc życia) i dzieci (6-letnich) w ramach realizacji grantu. Grant finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki.

W ramach projektu NeuroPerKog: Rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci prowadzimy również badania EEG z dorosłymi (od 18 roku życia), zatem zapraszamy osoby, które chcą wziąć udział w badaniu naukowym i już teraz mieć okazję do zapoznania się z zespołem.

Zapraszamy osoby:

- praworęczne

- które nie chorują na epilepsję

- które nie przeszły poważnych urazów głowy

- które nie mają uszkodzonego słuchu

- które nie nadużywają substancji stymulujących ośrodkowy układ nerwowy

 

Wystarczy zgłosić chęć udziału w badaniu na e-mail:  joanna.gorgol@gmail.comPlan zaangażowania personelu projektu
2016-04-27

Dział Nauki w porozumieniu z innymi komórkami administracji UMK uprzejmie prosi o wypełnianie „Planu zaangażowania personelu projektu”. Jest to dokument stworzony w celu jasnego sprecyzowania, kto w jakim okresie jest zaangażowany w realizację projektu oraz, co ważne w przypadku pracowników innych uczelni, którzy nie są związani umową c-p, usprawnia proces zwrotu kosztów np. za wyjazd zagraniczny lub krajowy. Obowiązek przygotowania Planu dotyczy kierowników nowych projektów oraz kierowników projektów, którzy planują jeszcze w swoim zespole wypłatę wynagrodzeń, realizację wyjazdu lub po prostu chcą formalnie określić imiennie wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji projektu. Wzór Planu można znaleźć na stronie. Należy pamiętać, aby Plan był podpisany przez wykonawców w stosownym miejscu oraz przez samego kierownika projektu.Badania ekspresji genów na różnych poziomach- bezpłatne seminarium
2016-04-27

Zespół Promega zaprasza do udziału w seminarium

Rejestracja

Systemy genów reporterowych lucyferazy i ilościowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) są rutynowo stosowane do analiz procesów komórkowych. Obie metody są ważnymi narzędziami badania ekspresji genów.
Lecz którą metodę wybrać?
Jak uzupełniają się obie analizy?
W jakich zastosowaniach sprawdzają się najlepiej systemy reporterowe lucyferazy?

Odpowiemy na te pytania przedstawiając Państwu nowe możliwości optymalnego zastosowania bioluminescencyjnych systemów genów reporterowych oraz reakcji qPCR!

W pierwszej części seminarium wyjaśnimy podstawy reakcji qPCR i systemów genów reporterowych. Pokażemy także jak planować i optymalizować eksperymenty.
W drugiej części przedstawimy zastosowanie obu metod na konkretnych przykładach oraz możliwość ich kombinacji.

Serdecznie zapraszamy na to bezpłatne seminarium adresowane do naukowców, badaczy klinicznych, doktorantów, pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych oraz studentów.

Prezentacja w języku angielskim: dr Steffen Barz, Promega GmbH, Mannheim, Niemcy
Dyskusja w języku angielskim i polskim.

Zespół PromegaProjekty naukowo-badwcze z instytucjami zewnętrznymi w ICNT
2016-02-04

W roku 2016 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii podejmuje inicjatywę tworzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych z partnerami zewnętrznymi w oparciu o możliwości badawcze istniejące w ICNT. Inicjatywa jest ukierunkowana na innowacyjne projekty przygotowywane przez osoby, zespoły oraz instytucje naukowo-badawcze nie dysponujące specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą, ale zainteresowane współpracą z ICNT. Celem inicjatywy jest integracja środowisk naukowych oraz integracja wiedzy z różnych dyscyplin.

Zasady współpracy:

- naukowcy, zespoły naukowe oraz instytucje naukowo-badawcze zainteresowane współpracą z ICNT przygotowują wnioski o finasowanie badań (tzw. granty) w ramach programów oferowanych przez NCN, NCBiR, Horyzont 2020, Norway Grants lub innych,

- w przygotowywanych wnioskach naukowcy, zespoły badawcze oraz instytucje naukowo-badawcze spoza UMK mogą zachować kierowniczą rolę w projekcie,

- w przygotowanych wnioskach UMK jest pełnoprawnym członkiem konsorcjum badawczego i oferuje wspólne wykorzystanie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w ICNT oraz udział specjalistów w zespole wykonawców zadań naukowych projektu,

- przygotowane projekty uwzględniają koszty bezpośredniego prowadzenia badań z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury znajdującej się w ICNT (materiały zużywalne, płace itp.),

- UMK oferuje zatrudnienie naukowców kluczowych dla realizacji projektu w ramach budżetu projektu,

- UMK partycypuje w kosztach pośrednich grantów jak każdy członek konsorcjum na zasadach przewidzianych regulaminem konkursów,

- wykluczone są projekty badawcze o charakterze komercyjnym, usługowym lub w inny sposób naruszające zasady funkcjonowania ICNT jako centrum naukowo-badawczego utworzonego ze wsparciem Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu 2016 preferowane są wnioski przewidujące wspólne korzystanie z następującej aparatury naukowo- badawczej:

- Tomograf funkcjonalny Jądrowego Rezonansu Magnetycznego 3T,

- Aparat do psychofizycznych badań słuchu i mowy,

- EEG i wyposażenie do elektrofizjologicznych testów,

- Endostroboskop,

- Kabina audiometryczna z miejscem leżącym,

- Kabina audiometryczna ciszy,

- Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji TMS,

- Zestaw do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA),

- Elektromagnetyczny detektor ruchu, pozycjoner położenia w przestrzeni 3D,

- Sakadometr współpracujący z systemem rezonansu magnetycznego,

- Audiotympanometr,

-Audiometr rejestrujący otoemisje akustyczne.

 

BIURO

Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 01  fax: 56 665 60 03

e-mail: icnt@umk.plZapraszamy do wzięcia udziału w badaniach
2016-01-15

Zespół badawczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza osoby powyżej 65. roku życia do wzięcia udziału w projekcie naukowym.

 

Cel badań: Poznanie neuronalnych i psychologicznych korelatów zdrowego starzenia się.

 

Przebieg badania:

 

-       3 spotkania (1,5 h każde)

-       bezplatne badanie w skanerze rezonansu magnetycznego głowy wraz z opisem radiologicznym

-       ocena funkcji psychicznych

-       wszystkie spotkania odbywają się w Toruniu, w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, ul. Wileńska 4.

 

Udział w badaniach jest bezpłatny.

 

Aby dokonać zgłoszenia i uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 668 336 431.

 

Serdecznie zapraszamy!Kolejne medale
2015-11-25

Toruńscy badacze związani z ICNT zdobyli 4 złote i 1 srebrny medal podczas 64. Międzynarodowej wystawy The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli. Cztery wynalazki z UMK znalazły się wśród ponad 300 technologii z całego świata, zgłoszonych do głównego konkursu "Eureka Competition"

Wystawa i konkurs INNOVA należy do najstarszych tego typu imprez w Europie. Powierzchnia wystawowa targów wynosi ok. 4000 m2. W tym roku w wystawie uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 krajów z kilku kontynentów.

Wynalazki z UMK zostały zgłoszone do konkursu przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, który w ramach projektu MNiSW "Inkubator Innowacyjności" opracował materiały informacyjne na konkurs oraz profesjonalne ekspertyzy konieczne w procesie komercjalizacji. 

Nagrodzone wynalazki naukowców związanych z ICNT:

  • Wynalazek "Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod" (autorzy: Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz związani z Wydziałem Chemii oraz ICNT) otrzymał: Złoty Medal z Wyróżnieniem w konkursie Eureka Competition, Nagrodę Specjalną i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowany przez Roumanian Associacion for Nonconventional Technologies oraz Dyplom i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowanym przez Ministry of Education and Scientific Research oraz National Authority for Scientific Research and Innovation.
  • Złoty Medal w konkursie Eureka Competition otrzymał wynalazek "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrowski - związani z ICNT, Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).
  • Wynalazek "Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji" (Autorka: Alicja Chruścińska - związana z ICNT i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition.

Więcej o działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK na stronie www.aip.umk.plGranty na badania w ICNT
2015-11-20

W ramach dziewiątej edycji konkursu PRELUDIUM nasz pracownik mgr Karolina Finc otrzymała grant na badania pn. "Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualnych".

Kolejny grant otrzymała mgr Ewa Katarzyna Ratajczak na badania pn. "BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne".

 

Granty będą realizowane w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu z wykorzystaniem m.in. funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz EEG i wyposażenia do elektrofizjologicznych testów.

 

Serdecznie Gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji badań !

 

Zespół ICNTDWA ZŁOTE MEDALE
2015-05-10

Kierownicy obu zespołów prof. dr hab. Włodzisław Duch i dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK są związani z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Badania będące podstawą wynalazków były w dużej części wykonywane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej ICNT.

Pierwszym złotym medalem w konkursie wynalazków w Paryżu zostało nagrodzone zgłoszenie patentowe autorstwa Anny Ilnickiej (doktorantka na Wydziale Chemii UMK) oraz Dyrektora ICNT dr hab. Jerzego P. Łukaszewicza, prof. UMK (Wydział Chemii UMK).

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób otrzymywania węgli aktywnych zawierających dodatkowo ok. 8-10% azotu. Taki skład pierwiastkowy nadaje materiałowi zdolności do redukcji tlenu w środowisku silnie alkalicznym i może być wykorzystany jako materiał katodowy w ogniwach paliwowych oraz bateriach metal-powietrze. Węgiel aktywowany jest wytwarzany z odnawialnych biopolimerów chityny i chitozanu powstających z odpadów z połowu skorupiaków. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych materiałów, nowe węgle aktywne nie zawierają platyny i innych metali ciężkich chociaż wykazują zdecydowanie lepsze właściwości katodowe (redukcja tlenu). Badania na wynalazkiem były finansowane wyłącznie z tzw. środków statutowych.    

 

Drugim złotym medalem zostało nagrodzone zgłoszenie patentowe pn. System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci.

System tworzy zespół [Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski i Oleksandr Sokolov], który łączy i wykorzystuje badania prowadzone przez członków Laboratorium Neurokognitywnego ICNT UMK, a w szczególności te w ramach Baby Lab. Są to przedstawiciele Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Humanistycznego UMK.

System wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci jest pierwszym systemem o tak wszechstronnym zastosowaniu i budowie. Jego zadaniem jest monitorowanie i wspomaganie rozwoju zdolności percepcyjnych i poznawczych dla uzyskania optymalizacji możliwości jako podstawy do dalszych etapów uczenia się. Istotę rozwiązania stanowi wykorzystanie do interakcji systemu złożonego z inteligentnych urządzeń monitorujących i wspomagających rozwój zdolności percepcyjno-kognitywnych u dzieci w różnym wieku, w szczególności u niemowląt, u których nie jest możliwa świadoma, kontrolowana reakcja na prezentowany bodziec.

 

http://www.concours-lepine.com/palmares/concours-lepine-international-2015/medailles-dor-du-concours-lepine/

 Médailles d’Or du Concours Lépine & Prix Chambre et Sénat

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Charbons activés à teneur élevée en azote, caractérisés par une forte conductivité électrique et procédé d’obtention des charbons activés, notamment pour fabriquer des électrodes

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Système de soutien au développement perceptivo-cognitif des nourrissons et des jeunes enfantsPracownia Baby Lab
2015-03-24

Pracownia Baby Lab zaprasza rodziców z dziećmi poniżej 3 roku życia na badanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG) oraz okulogramu (eye-trackera). Wyniki badań przyczynią się do lepszego poznania mechanizmów nabywania języków obcych przez dzieci. 
Prosimy o zapisy przez formularz zgłoszeniowy na stronie Baby Lab: http://babylab.icnt.umk.pl/.
Tam również znajdą Państwo szczegółowe informacje o badaniach prowadzonych w pracowni.
 Pierwszy projekt w ramach Horyzont 2020 w ICNT
2015-01-20

Kierownik Laboratorium Analiz Nieniszczących prof. dr hab. Piotr Targowski jest reprezentantem UMK w Zarządzie projektu (Governing Board). Profesor wchodzi również w skład Komitetu projektu jako Tasc Leader.

Zespół naukowców z UMK (z Instytutu Fizyki, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz ICNT) otrzyma 250 tys. euro na udział w międzynarodowym konsorcjum, którego celem jest stworzenie w latach 2015-2019 unikalnej infrastruktury badawczej (również e-infrastruktury) dla restauracji/konserwacji, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Projekt, w którym uczestniczą toruńscy naukowcy, jest prowadzony przez konsorcjum IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage/ Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego) w ramach programu ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Został on zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską.

Obszarem badań są nauki o dziedzictwie (Heritage Science). Jest to interdyscyplinarna dziedzina badań, obejmująca zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, wspierające różne aspekty ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

IPERION CH łączy 23 wiodące w zakresie różnych aspektów nauk o dziedzictwie instytucje (uniwersytety, instytuty badawcze, placówki konserwatorskie, muzea) w Unii Europejskiej oraz jedną w USA (The J.P. Paul Getty Trust). Celem projektu jest - poprzez umożliwienie dostępu do szerokiej gamy wysokiej klasy instrumentów naukowych, metodologii, danych i narzędzi dla postępu wiedzy i innowacji w ochronie dziedzictwa kulturowego - stworzenie trwałej infrastruktury w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Oczekuje się, że ta spójna struktura pełnić będzie wiodącą rolę w globalnej społeczności nauk o dziedzictwie. W tym celu, IPERION CH ubiega się o umieszczanie na mapie drogowej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), zaś celem strategicznym projektu jest stworzenie warunków do utworzenia ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

Udział UMK w projekcie, obok wymienionych powyżej działań o charakterze organizacyjnym, polegać będzie przede wszystkim na wspólnych badaniach (Joint Research Activity) w zakresie nowych metod dla diagnostyki konserwatorskiej. Działania te prowadzone będą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK przez prof. Bogumiłę J. Roubę; prof. Justynę Olszewską-Świetlik; prof. Elżbietę M. Jabłońską i prof. Elżbietę Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK (ze współpracownikami). Przedmiotem badań będą w szczególności procesy usuwania niechcianych warstw i struktur obrazów sztalugowych, zjawiska związane z obecnością patyn i innych warstw powierzchniowych na zabytkach z metalu, a także z zabiegami konsolidacji kamienia zabytkowego. To ostatnie zadanie badawcze będzie koordynowane w całym projekcie przez prof. Jadwigę Łukaszewicz z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK. Ponadto, UMK będzie uczestniczył we wspólnych pracach badawczych nad rozwojem nowych metod zarządzania zasobami cyfrowymi oraz udostępni mobilne laboratorium OCT w ramach oferty MOLAB Transnational Action.Granty w ICNT
2014-03-07

Uprzejmie informuję, że naukowcy zatrudnieni w UMK lub poza UMK, którzy chcą składać wnioski o granty lub uczestniczyć w grantach „zewnętrznych” (koordynowanych przez inne jednostki niż UMK) powinny zadbać, aby Uniwersytet Mikołaja Kopernika występował jako uczestnik konsorcjum badawczego lub jednostka kierująca projektem. Pozwoli to na zgodne z przepisami finansowymi i administracyjnymi użytkowanie infrastruktury ICNT i partycypowanie w kosztach pośrednich grantu.

 

dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK

(-)

 Dyrektor ICNT